Gruppe 2

Hvis du er i sygesikringsgruppe 2 i den offentlige sygesikring, kan du få tilskud til behandling hos speciallæge uden henvisning.
Gruppe 2 patienter kan nemlig få refunderet en stor del af beløbet ved at kontakte kommunens borgerservice efter konsultationen.
Læs om sygesikringsgruppe 2 på www.sundhed.dk
Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft senest 14 dage efter kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Hvis du vil skifte tilbage igen, kan dette tidligst finde sted efter 1 år.

Du kan nemt skifte fra sygesikringsgruppe på www.borger.dk

Se priser her.