Priser

Videosamtale inkl. recept                               1800 kr.
Klippekort 5 samtaler inkl recepter                 8000 kr betales efter 1. gang
Akut telefonsamtale inkl. recept                      800 kr.
Udtalelser fra                                                  500 kr.
Test                                                                  500 kr.
Udeblivelse                                                     500 kr.
ADD/ADHD-gruppe (4 gange)                       1500 kr betales efter 1. gang
Ansøgning om medicintilskud                         500 kr.

Pakkepris ADD/ADHD udredning:
ADD/ADHD udredning (2 gange inkl. tests)  3600 kr betales efter 1. gang.

Betaling:
MobilePay 319999

Afslutning:
I forbindelse med sidste konsultation sender vi, hvis du ønsker det, skriftlig information med officiel diagnose til din praktiserende læge, som herefter står for din behandling. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os igen, hvis du har behov for det.

TILSKUDSMULIGHEDER:
Sundhedsforsikring:
Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab og få dem til at dække behandlingen.

Virksomheder:
Hvis du har firma, eller din arbejdsgiver vil betale behandlingen, kan udgiften trækkes fra.

Sygesikringsgruppe 2:
Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, kan du få en stor del af beløbet refunderet ved at aflevere din faktura til kommunen.
Du kan nemt skifte fra sygesikringsgruppe på www.borger.dk

Sygeforsikring Danmark:
Hvis du er medlem af Danmark (gruppe 2), kan du få et lille tilskud pr konsultation. Læs mere om Sygeforsikring Danmark her